Onze geschiedenis

la voglonière…

Een prachtige familiegeschiedenis ! 

Boeren en wijnmakers sinds 1919

De boerderij “La Voglonière” werd door onze grootmoeder in december 1919 gekocht. Op dit moment woont hier de vierde generatie.

Mevrouw Andrée Andry, is van de eerste generatie en was met twee kinderen al vroeg weduwe. Zij heeft 43 jaar lang alleen de boerderij geëxploiteerd.

Ze hield zich goed staande in een ruige mannenwereld, en er was respect voor de wijze waarop zij haar werk verrichtte.

Toen zij van haar welverdiende pensioen ging genieten, nam een ​​van haar zonen haar werk over.

Tot 1962 werden op de boerderij van “La Voglonière” alleen agrarische activiteiten ontplooid tot het moment dat over de beschermde kwalificatie Champagne werd besloten. Dit besluit werd destijds door ons zeer gewaardeerd.

 In 1962 namen Jacques en Nadia Andry als volgende generatie het stokje over.

In 1992 besluit de dochter van Jacques en Nadia om, na een aantal jaren in Parijs te hebben gewoond en te hebben gewerkt, met haar man, Didier Dekeyne terug te keren naar Bethon. Samen met hun 2 zonen gaan ze op de boerdeij “La Vogloniere” wonen

In 2008 besluit Gaël, de oudste zoon van Jacques en Nadia, nadat hij 5 jaar het leger heeft gediend, om samen met zijn partner, Laura, terug te keren naar Bethon. Hij pakt daar zijn studie wijnmaker op en brengt zijn kennis direct in de praktijk.

In 2010 komt ook de jongste zoon, Baptiste, het bedrijf versterken nadat hij zijn opleiding in agro-apparatuur heeft afgerond. Samen met zijn partner Sophie, een dierenartsassistente, vestigen ook zij zich in Bethon.