De werkzaamheden in de periode september tot en met oktober

De oogst

Dit is de tijd van het jaar waar naar we altijd weer uitkijken. In deze periode letten we niet op de tijd. Het is dan hard werken, want deze periode is cruciaal.

Het is belangrijk om het juiste moment te bepalen wanneer met de oogst kan worden gestart.

Aan de hand van een vooraf vastgestelde methode wordt het gemiddelde gewicht van de trossen, hun suikergehalte, hun totale zuurgraad en hun percentage véraison (deze zegt iets over de mate van rijping en de aanwezigheid van botrytis), gedurende een bepaalde periode meerdere keren per week bepaald.

De meetgegevens worden direct na opname via de computer verzonden naar het Champagne-comité. Het Champagne-comité bepaalt vervolgens aan de hand van deze data per perceel de gemiddelde variabelen (de potentiële graad, zuurgraad, enz.) van de druivensoort.

De verantwoordelijke technische managers en de regionale correspondenten van de Champagne Association (AVC) worden vervolgens geinformeerd over de metingen van de monsters. Hierdoor zijn zij in staat om tijdens de voorbereidende vergadering van de druivenoogsten het besluit te nemen om te starten met de oogst in onze gemeente.

De oogst is traditioneel, aangezien de regelgeving hieromtrent nog steeds hetzelfde is als in de 18e eeuw.

Voor de oogst hebben we slechts 3 weken de tijd. Dit heeft te maken met het feit dat de druiven doorrijpen. Bovendien rijpen de verschillende druivenrassen van Champagne bijna allemaal gelijktijdig waardoor er slechts een korte tijd beschikbaar is om te oogsten.

 

 

Het bewerken van de grond

 

Na de oogst beginnen wij met de volgende werkzaamheden aan de grond:

onkruid, rij en rij zonder herbiciden

omspitten van de grond, dit leidt er toe dat de watervoorziening aan de wortels wordt geoptimaliseerd en bevordert de groei van microben in de grond;

het ontsmetten van de grond

Hiervoor gebruiken wij grondbewerkingsmachines. Ze maken de aarde los voor de wortels, maar ook tussen de stammen.

Achter de machines hangen we een ploeg met flexibele frezen. Deze flexibele frezen breken grote stukken grond in kleine stukken. We gebruiken ook een zogenaamde schijveneg om de grond los te ploegen.